Procedura ustanowienia adwokata z urzędu

Gdy jest się oskarżonym o popełnienie zabronionego czynu, przywilejem jest uzyskanie pomocy ze strony obrońcy, który zrobi wszystko, by oczyścić z zarzutów lub z ich części. Przepisy prawne mówią, że adwokat Opole może być ustanowiony z wyboru lub z urzędu. By skorzystać z drugiej opcji, trzeba spełnić kilka niezbędnych warunków, żeby został przydzielony obrońca na czas postępowania karnego.

 

Wymagania i dokumenty

 

Z tego przywileju korzystają np. osoby, które nie mają ukończonych 18 lat, są głuche, nieme lub niewidome; gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość co do zdolności rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem, jak również gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzeniu obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny. Obrońca z urzędu może być również wyznaczony dla osoby będącej w trudnej sytuacji majątkowej – w takiej sytuacji adwokat Opole będzie wyznaczony wtedy, kiedy oskarżony w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

 

By móc złożyć wniosek, trzeba przygotować pismo, w którym prócz prośby o ustanowienie obrońcy z urzędu, trzeba w wyjaśnieniu szczegółowo uzasadnić przesłanki (w ich analizie może pomóc np. Kancelaria Dyja), które mają skłonić sąd do wyznaczenia adwokata z urzędu. Do tego można załączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną domowników (czyli np. miesięczne zarobki, koszty utrzymania, itp.), lub wyniki badań czy orzeczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność lub problemy z poczytalnością. Całość, czyli wniosek i załączniki, należy złożyć do sądu, który prowadzi postępowanie sądowe, a ten przeanalizuje dokumenty i zdecyduje, czy są podstawy do wyznaczenia obrońcy z urzędu, czy nie.

 

Odpowiedź i wyznaczenie

 

W przypadku przychylenia się do wniosku oskarżonego, wyznaczany jest jemu konkretny obrońca, np. adwokat Opole, na czas trwania postępowania karnego.

Dodaj komentarz